Bordsvägen ute på samråd – 06.2022

Vi har hjälpt Wallenstam att utforma ett projekt om 90 bostäder i Gubbängen relaterar till den befintliga folkhems-arkitekturen. Du kan ta del av samrådet här.