Borgafjäll – 10.2021

Snart börjar vi skissa på en fjällstuga i Borgafjäll.