BROFÄSTET 2 – 06.2018

Byggnationen av Brofästet 2 längs med Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden är i full gång.