Bygglov för Borgafjäll – 11.2022

Fjällstugan i Borgafjäll har tillsammans med en tillhörande gäststuga fått bygglov.