BYGGLOV INLÄMNAT – 07.2015

Nu har vi lämnat in bygglov för Kv. Hjulmakaren i Rissne, Sundbyberg.