Bygglov för Parkkvarteret – 10.2020

Parkkvarteret som vi ritar för Skanska hyresbostäder har fått bygglov. Kvarteret i Barkarbystaden består av lägenheter och verksamheter.