Bygglov för Täby Park – 09.2018

Nu har Kv. Opalen 2 i Täby Park som vi ritat åt Skanska Hyresbostäder beviljats bygglov.