Bygglovet är inlämnat – 02.2022

Nu har bygglovet lämnats in för Dragonen i Upplands Väsby! Utvecklar gör ALM Equity.