BYGGSTART I GUBBÄNGEN – 03.2015

Kv. Borrsvängen i Gubbängen har nu börjat byggas.