Byggstart Vinkelhuset – 03.2024

Nu är markarbetena i gång på Lilla Essingen för Patriams projekt Vinkelhuset. Läs mer om projektet här.