CAMPUS NÄCKROSEN – 04.2015

Vi deltar nu i det parallella uppdraget om Campus Näckrosen för Akademiska Hus. Området blir en ny del av Göteborgs Universitet där den Humanistiska fakulteten, den Konstnärliga fakulteten och Universitetsbiblioteket samlas.