EN GRANNLAGA UPPGIFT – 09.2016

Varg har av Slussgården fått i uppdrag att projektera en hyresgästanpassning på drygt 2000 kvm i vår grannfastighet Sandbacken Mindre 39. Ny hyresgäst blir Inera AB.