PROVELEMENT STHLM 02 – 05.2022

Provelementet till en av fasaderna i Sthlm 02 är på plats. Vi längtar tills fasaden lyfts på plats. Läs mer om sthlm 02 här.