Fortsättning i Jarlaberg – 05.2024

Vi har fått fortsatt förtroende att utveckla projektet i Jarlaberg mot genomförande tillsammans med Einar Mattsson. I planskede arbetade vi på uppdrag av ALM/Svenska Nyttobostäder som nu sålt projektet till Einar Mattsson. Läs mer om affären här.