Framtidens Alby – 11.2018

Vi påbörjar ett nytt uppdrag: Västra Albydalens gestaltning, tillsammans med Urbio och Trivector