Full fart på Lilla Essingen – 03.2024

Äntligen är vi tillbaka på Lilla Essingen och Svenska Bostäders projekt Primus. Under året utvecklar vi nu projektet som vi tagit fram i detaljplaneskede, inför kommande entreprenad och byggstart.