Godkänt bygglov för Elddonet – 08.2021

Efter ett godkänt reviderat bygglov har nu bygget kommit igång i Einar Mattssons projekt Elddonet.