JURYARBETE FÖR FABEGE – 06.2015

Inga Varg sitter i juryn för ett parallellt uppdrag åt Fabege.