JURYARBETE I GÖTEBORG- 03.2020

Inga Varg fortsätter sina juryåtaganden med uppdrag åt Vasakronan avseende kv. Kromet, Lilla Bommen i Göteborg.