Kickoff på Sandhamn – 09.2021

Kontoret har varit på kickoff! Årets tema: Från detalj till helhet.