Kickoff på Sandhamn – 09.2022

Kontoret tog båten till Sandhamn där årets tema ”struktur” presenterades.