landscraper – 06.2019

Arbetet och utvecklingen av Lilla Essingen fortsätter. Tillsammans med Svenska Bostäder har vi tagit fram förslaget Landscraper.