MAGELUNGEN – 06.2016

Vi tar fram förslag till bostadsbebyggelse vid sjön Magelungen på uppdrag av Maxera, underlag till plansamråd under hösten.