KV. MENYN – 11.2019

I Silverdal byggs fyra stycken trevåningshus kring en gemensam gård som vi har ritat åt Skanska Nya Hem.