Nästa systemhandling – 08.2021

Vi fortsätter arbetet med systemhandling i Einar Mattssons projekt Lokstallarna, mitt i framväxande Hagastaden.