NORRA DJURGÅRDSSTADEN – 04.2018

Brofästet 1 i Norra Djurgårdsstaden som vi ritat tillsammans med Einar Mattsson är snart redo för inflytt.