Nougaten – 09.2022

Vi har fått uppdraget att hjälpa Kfast och Tuna Entreprenad att ta fram ett trygghetsboende i det framväxande Munktellområdet i Eskilstuna. Just nu skissar vi på fasaderna.