Ny organisation – 02.2023

Från och med januari fördjupar Jonte Norin, Ylva K Rosvall och Kajsa Laring sitt engagemang i Varg arkitekter genom ett utökat delägarskap. Inga Varg, grundare av företaget, är fortsatt delägare och ansvarig arkitekt tillsammans med partnergruppen.

”Den här generationsförändringen har jag initierat för flera år sedan med målet att säkra framtiden för Varg arkitekter” säger Inga Varg. ”Att kontorets kompetens, förhållningssätt och erfarenheter får möjlighet att finnas kvar och utvecklas vidare känns angeläget för såväl våra beställare som medarbetare. Jag lämnar med stort förtroende över ledningen till mina partners och fortsätter att vara verksam i Varg arkitekter”.

Jonte, Kajsa och Ylva har varit medarbetare på Varg arkitekter sedan företaget startade 2014 och arbetade även tillsammans på Rosenbergs arkitekter som Inga tidigare drev.

”Vi är stolta över vår långa gemensamma erfarenhet och känner oss väl förberedda att fortsätta utveckla kontoret och dess arbetssätt utifrån alla nya utmaningar vi står inför idag” säger Ylva K Rosvall, utvecklingsansvarig på Varg.

”Vi kommer fortsätta odla vår företagskultur där arbetsglädje och teamarbete är avgörande för både trivsel och slutresultat” säger Jonte Norin, som från och med årsskiftet har rollen som ekonomiskt ansvarig/VD.

Varg arkitekter är ett välrenommerat arkitektföretag som med stort engagemang arbetar med komplexa uppdrag inom arkitektur och stadsbyggnad. Kontoret har de senaste åren utvecklat flera innerstadsprojekt i Stockholm, exempelvis bostäder i Norra Djurgårdsstaden och Tegnérs torn i Vasastaden, samt framtidens kontorsmiljöer i Stockholm New i Hammarby sjöstad. Kontoret har även flera privata uppdrag – bland annat har Anja Pärson och Filippa Rådin Pärsons fritidshus färdigställts under året.   

Vargs vision är att skapa långsiktigt hållbara byggnader och miljöer med hög arkitektonisk kvalitet, vare sig utgångspunkten är befintliga strukturer eller nyproduktion.

”God arkitektur och omhändertagna livsmiljöer är idag viktigare än någonsin. Vårt ansvar är att varje förändring eller tillägg måste vara något som minimerar klimatavtrycket och samtidigt berikar våra gemensamma rum – idag och långt tid framöver” säger Kajsa Laring, marknadsansvarig på Varg arkitekter.