Parkkvarteret färdigställt – 02.2024

Nu finns nya bilder på Parkkvarteret som har färdigställts. Skanska Hyresbostäder har utvecklat och Nrep tar över som fastighetsägare.