Pilotprojekt KL-trä i Kenya – 06.2024

I ett samarbete med Arvet har Varg under våren varit på plats i Nairobi för att projektleda arbetet med att uppföra ett pilot-hus i KL-trä. Projektet är del av initiativet Ndarugo Climate Solution som syftar till att utveckla miljövänliga sätt att bygga framtidens städer i Afrika.