Platsbesök på Elddonet – 12.2022

Nu börjar radhusen växa fram i Einar Mattssons projekt Elddonet i Täby.