Råvind i Malmö – 01.2024

Vi har fått i uppdrag av Befra Gruppen att ta fram bygglov för ca 10 vindslägenheter i en befintlig fastighet i Sofielund.