RINKEBYTERRASSEN – 05.2019

Parkeringshuset vid Rinkebyterrassen där vi arbetat tillsammans med ALM och ByggVesta är under uppförande. Betongelementen är på plats och vi ser fram emot resultatet.