Samråd Riksby – 01.2022

Vi har ritat ett kvarter vid Linta Gårdsväg i Riksby tilsammans med Maxera. Förslaget finns nu ute på samråd.