Samråd Telefonplan – 12.2022

Centrala Telefonplan är nu ute på samråd. Vi har utvecklat kvarter 2 och 3 tillsammans med Stena Fastigheter AB. Samrådet hittar du här.