SÖDRA VÄRTAHAMNEN – 07.2016

Södra Värtahamnen ingår i det omfattande stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen ska, samordnat med befintlig färje- och kryssningsverksamhet, inrymma blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service. Här arbetar vi just nu med två parallella uppdrag om flerbostadshus på uppdrag av Veidekke och CA Fastigheter.
Flygfoto: Lennart Johansson, Stockholms stad