STADSHAGEN UT PÅ GRANSKNING – 07.2017

Nu har den stora detaljplanen för Stadshagen gått ut på granskning. Många bostäder, kontor, skola och idrott ska tillskapas i den härligt brokiga stadsdelen. Vi har ritat tre fina punkthus i betong och trä som Einar Mattsson vill bygga.