Sthlm 02 A – 02.2021

Arbetet med STHLM NEW 02A och Skanska fortsätter, under våren arbetar vi vidare med bygghandlingar.