Sthlm 02 – 02.2023

Medan bygget av Sthlm 02 är i full gång har vi skapat en modell av projektet till Skanskas showroom.