SYSTEMHANDLING BROFÄSTET 1 – 11.2015

Nu har vi påbörjat arbetet med systemhandlingar för Brofästet 1 i Norra Djurgårdsstaden. Projektet skall genom sin utformning och tekniska system uppnå miljöklassning Miljöbyggnad Guld.