TEGNÉRS TORN – 10.2015

Planförslaget för Tegnérs torn ligger nu för granskning inför antagande.