Tillbaka vid Telefonplan – 01.2023

I detaljplaneskedet hjälpte vi Vasakronan att ta fram byggrätten och nu har vi fått förtroendet att utveckla kvarteren vidare tillsammans med HSB Bostad. Kvarteren blir sist ut i HSBs utveckling av Ericssons gamla fabriksområde.