TOMTEBODA – 10.2015

Detaljplaneförslaget för ny bussdepå och administrationsbyggnad vid Tomteboda var under sommaren ute för granskning och väntar nu på antagande. Vi har hjälpt BBH Arkitekter och Karavan landskap med Tvätthalls- och administrationsbyggnaden.