Uppstart i Bromstensgluggen – 04.2021

Vi hjälper Svenska Bostäder med planarbete för deras markanvisning i Bromstensgluggen.