Uppstart på Årstafältet – 04.2024

Vi har fått i uppdrag av Familjebostäder att projektera ett bostadskvarter med förskola i Etapp 2 på Årstafältet. Projektet ska genomföras som en VDC-projektering med högt ställda hållbarhetskrav. Nu sätter vi pennan mot pappret.