Utveckling av Rasbranten – 01.2022

I branten mellan Stadshagen och Karlbergssjön forsätter arbetet med de tre punkthusen närmast vattnet av de totalt sju. Vi arbetar tillsammans med Einar Mattsson.