EN UNDERSÖKNING AV DET GEMENSAMMA – 03.2020

Vi startar nu ett forskningsprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Varg arkitekter, Joanna Zawieja och Elof Hellström, och samfinansieras av ARQ och Varg.