Varg växer -12.2022

Kajsa Laring, Jonte Norin och Ylva K Rosvall ingår tillsammans med Inga Varg i kontorets ledningsgrupp och tar nu med ett utökat delägarskap ett fördjupat engagemang.