Vårt klimatavtryck – 04.2023

Vi har med hjälp av Zeromission tagit fram data på vår verksamhets samlade klimatavtryck. Allt som en del i vårt arbete för att minimera våra utsläpp och bidra till att nå netto noll.