Vidsjötun på samråd – 06.2024

Nu är Vidsjötun ute på samråd! Vi hälper RO Properties att utveckla ett unikt bostadsområde varsamt placerad i den varierade topografin. Läs mer om projektet här.